Frederieke Karin van der Lijn

De praktijk & sessies

De eerste afspraak is een intake (2 uren) waarin we kennis maken met elkaar. Daarnaast is het bedoeld om een goed beeld te krijgen van jouw vraagstuk, jouw doel van de therapie en afspraken te maken over het traject. Iedere sessie (ca. 1,5 – 2 uren) start met een kort gesprek waarna de herbeleving plaats vindt. Je gaat terug (regressie) naar een moment waarin het probleem is ontstaan, zodat het alsnog verwerkt kan worden. Dat kan o.a. zijn in de jeugd, de periode rond de geboorte, de zwangerschapsperiode, een specifieke situatie uit het volwassen leven of in een periode voor dit leven. Verder verkennen we in de intake ook het familiesysteem om te onderzoeken welke onverwerkte delen van de voorgaande generaties nog doorwerken. Waarmee we heling in de voorouderlijke lijn brengen en balans in de navolgende generaties, o.a. voor jou als cliënt.

In de sessies werken we met (een lichte) trance. Dit is een natuurlijke staat van zijn, die je kunt vergelijken met een diepe concentratie. Je blijft je bewust van waar je bent (bij mij in de praktijkruimte) en herbeleeft tegelijk op een heel natuurlijke wijze. Gedurende de sessie schakel je als vanzelf tussen beide bewustzijnslagen Je bent hierdoor in staat vergeten en onbewuste delen van jezelf te verkennen die in de dagelijkse afstemming niet bereikbaar zijn. Ik begeleid je naar deze afstemming door middel van het mentale, emotionele of lichamelijke symptoom van je probleem.

Problemen die je in je dagelijkse leven belemmeren ontnemen je als het ware een deel van je autonomie. Het herstellen van die autonomie door deze vorm van therapie, begint al door gedurende de sessies je zowel bewust te zijn van de herbeleving, als van jouw aanwezigheid in de praktijk op hetzelfde moment.

Tijdens en na de therapie

Deze therapie activeert op een diepgaande manier het transformeren van jouw bewustzijn, oude patronen en belemmerende overtuigingen. Tussen de sessies zit enkele weken tijd, zodat de therapie op jouw tempo kan doorwerken. Tijdens de intake bespreken we wat je wilt bereiken en hier werken we gedurende iedere sessie naar toe. Het aantal sessies is sterk afhankelijk van de problematiek en het gewenste resultaat. Iedereen is immers uniek en heeft een heel persoonlijke achtergrond en levenservaringen. Gemiddeld ervaren cliënten al verbetering na 2 tot 3 sessies. Het advies is om naast de intake ten minste 2 sessies te boeken met een tussenpose van 3 – 6 weken. Vooraf aan iedere sessie bespreken we hoe het gaat en wat de voorgaande sessie gebracht heeft. 

De sessies werken vaak nog lang door en brengen een proces van persoonlijke ontwikkeling op gang. Als jij verandert, verandert jouw kijk op de wereld ook. Het kan zijn dat mensen anders op je reageren. Het is goed om te beseffen dat regressie- en reïncarnatietherapie procestherapie is en een proces op gang brengt, versnelt of verdiept. Het kost tijd, voor de één wat meer dan voor de ander, een nieuwe balans te ontwikkelen.