Frederieke Karin van der Lijn

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 horen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie – Frederieke Karin van der Lijn voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. ​

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. De voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet wenselijk zijn, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Met ingang van 2018 is mijn praktijk aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vind je op de website van het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten. Wanneer je een klacht heeft kun je contact opnemen via https://gatgeschillen.nl/ . Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.