Frederieke Karin van der Lijn

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en biografische gegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik tevens om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom de gegevens nodig zijn

Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over eventuele wijziging van een ingeplande afspraken.
  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van de nieuwsbrief.

Hoelang de gegevens bewaard worden

Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Delen met anderen

Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek, e-mailgebruik

Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn gebruikt op de website cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je deze website bezoekt. Deze cookies worden niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens, maar gebruikt voor twee doeleinden. Ten eerste worden er enkele cookies geplaatst die het gebruik van de website voor jou eenvoudiger maken. Daarnaast worden er cookies geplaatst om anonieme statistieken te verzamelen over jouw bezoek aan deze website. Deze informatie geeft ons inzicht in het functioneren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren en verbeteren. Er worden geen cookies gebruikt voor marketing- en advertentiedoeleinden of sociale media. Op de website maak ik geen gebruik van een contactformulier. De intake vindt in de praktijk plaats en wordt niet digitaal opgevraagd bij u. Mocht u er toch zelf besluiten per e-mail persoonlijke informatie naar mijn praktijk e-mail adres te sturen, dan wordt hiervan een print in het dossier opgenomen en de informatie in de mailbox wordt verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@frederieke.frl. Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen uw adres gegevens voor facturering worden digitaal opgeslagen. Uw dossier wordt handmatig geschreven en volgens de wettelijke regels bewaard. Er worden geen dossiers digitaal opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: contact@frederieke.frl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie Friesland, – Frederieke Karin van der Lijn, kunt u ons als volgt bereiken:

Postadres: Dr. Postma straat 43, 9285 RH Buitenpost

Praktijkadres: Haulerwijksterweg 29, te Een, Drenthe

Telefoon: 06-23360458

Website: www.frederieke.frl

E-mail: contact@frederieke.frl

KVK nummer: 5676643