Voorouderlijn - Familie Patronen

Het werken in de voorouderlijke lijn is een belangrijk onderdeel van de therapeutisch begeleiding dat ik aanbied. Wat heeft mijn familie te maken met mijn probleem? Misschien vraag je je dat af. Ik vertel er graag wat meer over.

Onverwerkte dramatische gebeurtenissen en langdurige pijnlijke omstandigheden worden opgeslagen in ons celgeheugen. Hier is ook de wetenschap inmiddels van overtuigd. En dit gegeven beperkt zich niet tot het individu. Het wordt overgedragen van ouders op kinderen en kleinkinderen. Het besef dat we onlosmakelijk verbonden zijn met onze familie, gaat verder dan een achternaam, of hetzelfde postuur. Als je stilstaat bij dit gegeven, kijk je anders naar je familie en jezelf. Denk eens aan de generaties die de oorlogen hebben meegemaakt. Zij hebben heel vaak hun ervaringen niet kunnen verwerken, want ‘daar sprak je niet over’. Evenals het sterven van een kind bij de geboorte, het kind werd, vaak zonder naam en graf, doodgezwegen. En zo ook het intense verdriet van de ouders. Niet zichtbaar, maar nog altijd aanwezig. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen.

Tijdens de intake gaan we uitgebreid in op de familie lijn aan de hand van het probleem dat je inbrengt. Vaak ontdekken we onbewust gebleven patronen die al generaties door de familie lijn lopen en problemen veroorzaken. Door verbinding te maken met de betreffende voorouder, vindt er alsnog ontlading van spanning, verdriet, woede en angst plaats. Het is vergelijkbaar met de representanten rol tijdens familieopstellingen, echter gaan we een stap verder en dieper. We werken op cel-geheugen niveau waardoor er op alle fronten, mentaal emotioneel en fysiek ontlading plaats vindt. Tijdens een of meerdere sessies in de voorouderlijke lijn, komt er veel verlichting op jouw probleem. En ook binnen het hele familie systeem.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me op.

Ontdek de videopakketten van
Oude wijsheid - Nieuw bewustzijn
met sprekers uit alle windstreken

Videopakket 1 ‘In verbinding met onze voorouders’: hoe de onverwerkte gebeurtenissen uit het leven van onze voorouders van invloed zijn op ons leven vandaag de dag.  

Videopakket 2 ‘Terug naar je Oorsprong’: over de rol van taal, oorspronkelijke gebruiken en rituelen, overdracht van waarden en verbinding met de natuur

Naast mijn therapeutisch werk in mijn praktijk, organiseer ik online congressen. Sprekers uit alle windstreken nemen je mee in de wijsheden en kennis die zij door hun werk, leven en ontmoetingen met anderen hebben opgedaan. Van de online congressen zijn deze videopakketten gemaakt. 

Of blijf op mijn praktijk website.