Hologram van de Ziel

Holografische reïncarnatietherapie heeft als uitgangspunt dat we als ziel een ontwikkeling doormaken die verder reikt dan het leven vanaf je geboorte tot nu. Ervaringen uit vorige levens die niet goed verwerkt zijn, blijven als niet afgerond in het zielsbewustzijn aanwezig. De drang van onze ziel om te groeien en te ontwikkelen, zorgt ervoor dat deze onverwerkte ervaringen opnieuw geactiveerd worden, totdat er verwerking plaats vindt. Een probleem dat als een rode draad door het leven heenloopt, is verbonden aan een reeks ervaringen in het huidige leven, de periode in de zwangerschap, de geboorte, de jeugd, vorige levens etc. Al deze ervaringen die als een rode draad in het leven aanwezig zijn, vormen het ‘hologram van de ziel’.

Hologram is in deze context een metafoor. Het verwijst er naar dat ieder deel van een hologram alle informatie bevat over het geheel. Dat betekent dat we in de holografische reïncarnatietherapie, – waarin we met behulp van trance teruggaan (regressie) naar de oorsprong van het probleem-, met slechts één symptoom van het probleem toegang tot de gehele onverwerkte ervaring kunnen krijgen. En dat er met slechts één of twee ervaringen toegang is te krijgen tot alle ervaringen die met het thema verbonden zijn. Daarmee kan er in een  paar sessies een enorme verbetering of totale oplossing van het probleem bereikt worden.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me o

Zielsontwikkeling - Hologram van de Ziel (Feather)

Ontdek de videopakketten van
Oude wijsheid - Nieuw bewustzijn
met sprekers uit alle windstreken

Videopakket 1 ‘In verbinding met onze voorouders’: hoe de onverwerkte gebeurtenissen uit het leven van onze voorouders van invloed zijn op ons leven vandaag de dag.  

Videopakket 2 ‘Terug naar je Oorsprong’: over de rol van taal, oorspronkelijke gebruiken en rituelen, overdracht van waarden en verbinding met de natuur

Naast mijn therapeutisch werk in mijn praktijk, organiseer ik online congressen. Sprekers uit alle windstreken nemen je mee in de wijsheden en kennis die zij door hun werk, leven en ontmoetingen met anderen hebben opgedaan. Van de online congressen zijn deze videopakketten gemaakt. 

Of blijf op mijn praktijk website.