Hologram van de Ziel

Holografische reïncarnatietherapie heeft als uitgangspunt dat we als ziel een ontwikkeling doormaken die verder reikt dan het leven vanaf je geboorte tot nu. Ervaringen uit vorige levens die niet goed verwerkt zijn, blijven als niet afgerond in het zielsbewustzijn aanwezig. De drang van onze ziel om te groeien en te ontwikkelen, zorgt ervoor dat deze onverwerkte ervaringen opnieuw geactiveerd worden, totdat er verwerking plaats vindt. Een probleem dat als een rode draad door het leven heenloopt, is verbonden aan een reeks ervaringen in het huidige leven, de periode in de zwangerschap, de geboorte, de jeugd, vorige levens etc. Al deze ervaringen die als een rode draad in het leven aanwezig zijn, vormen het ‘hologram van de ziel’.

Hologram is in deze context een metafoor. Het verwijst er naar dat ieder deel van een hologram alle informatie bevat over het geheel. Dat betekent dat we in de holografische reïncarnatietherapie, – waarin we met behulp van trance teruggaan (regressie) naar de oorsprong van het probleem-, met slechts één symptoom van het probleem toegang tot de gehele onverwerkte ervaring kunnen krijgen. En dat er met slechts één of twee ervaringen toegang is te krijgen tot alle ervaringen die met het thema verbonden zijn. Daarmee kan er in een  paar sessies een enorme verbetering of totale oplossing van het probleem bereikt worden.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me op.

Zielsontwikkeling - Hologram van de Ziel (Feather)