'De uil - symbool van oude wijsheid en

 ongeziene kennis'

We komen allemaal in ons leven in situaties terecht die ons raken, die soms zo ingrijpend zijn dat we het niet goed kunnen verwerken. Of we hebben te maken met emoties, gedachtenpatronen waarvan we de oorsprong niet kennen. Lichamelijke klachten waar we de vinger niet op kunnen leggen of andere belemmeringen die het plezier in ons leven beperken.

Regressie- en Reïncarnatietherapie heeft als uitgangspunt dat klachten en problemen die emotioneel, mentaal, fysiek en/of spiritueel (zingeving) ervaren worden, signalen zijn van onverwerkte ervaringen. Ervaringen die we ons soms niet eens herinneren. Die verbonden zijn met onze voorouders of die hebben plaats gevonden vóór dit leven. Door deze oorspronkelijke ervaringen op te sporen en te herbeleven, komen de lichamelijke, emotionele en mentale aspecten van de ervaring weer bij elkaar. In de juiste context herbeleefd komt er ruimte voor verwerking en integratie. De klachten verminderen of verdwijnen geheel. 

© 2018 door F.K. van der Lijn - Proudly created by Wix.com